Moongro

Deze vacature is verstreken

1.1 Leerdoelen scriptie communicatie - Scriptie Master Communicatie

Het schrijven van een scriptie hoort vaak tot sluitstuk van een opleiding. Het is bedoeld als een oefening en tegelijk een proeve van bekwaamheid, waarbij je de kans krijgt om de kennis en vaardigheden die je tijdens je studie hebt opgedaan in te zetten om (deels) zelfstandig een onderzoek uit te voeren en dit te verwerken in een helder en systematisch onderzoeksverslag. Een universitaire communicatie scriptie bevat de volgende leerdoelen.

  • Het kunnen formuleren van een centrale onderzoeksvraag (probleemstelling) en het duidelijk afbakenen van een onderwerp.
  • Het zelfstandig kunnen opzetten van een onderzoeksopzet waarin een duidelijke onderzoeksstrategie en tijdsplanning naar voren komt.
  • Het zelfstandig uitvoeren van dit onderzoek met een duidelijke toelichting op de gebruikte methoden en een argumentatie waarom juist voor die methoden is gekozen.
  • Zowel schriftelijk als mondeling helder en duidelijk kunnen rapporteren over het verloop van het onderzoek en de resultaten ervan.
  • Genereren van nieuwe kennis in verband gebracht met het onderzochte probleem/onderwerp.
  • Analytisch vermogen testen

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu