Moongro

Deze vacature is verstreken

1.1 Leerdoelen juridische scripties - Scriptie Master Juridisch

Het schrijven van een scriptie behoort vaak tot het sluitstuk van een opleiding. Het is bedoeld als een oefening en tegelijk een proeve van bekwaamheid, waarbij je een kans krijgt om de kennis en vaardigheden die je tijdens je studie hebt opgedaan in te zetten om (deels) zelfstandig een onderzoek of project op te zetten en uit te voeren. Bij een juridische WO opleiding zijn vaak de volgende leerdoelen aan te wijzen:

  • Het toepassen van verworven kennis in een zelfstandige opdracht
  • Het toepassen van in eerdere jaren opgedane vaardigheden in een zelfstandige opdracht.
  • Het formuleren van een duidelijke probleemstelling.
  • Het duidelijk beargumenteren van de keuzes die je tijdens je onderzoek hebt genomen.
  • Het analyseren van de verzamelde gegevens en verbanden kunnen leggen tussen resultaten en conclusies.
  • Het helder rapporteren in de vorm van een wetenschappelijke tekst waarbij een systematisch overzicht wordt gegeven van het gedane onderzoek.

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu