Business Talent Network

Deze vacature is verstreken

1.1 Introductie

Statistiek is een manier om informatie te verkrijgen van data.

Niets meer, niets minder. Veel studenten vragen zich af waarom statistiek boeken zo schrikbarend dik zijn als statistiek zich louter bezighoudt met het verkrijgen van informatie over data. Dit komt doordat studenten vandaag de dag geconfronteerd worden met verschillende soorten data die onderzocht kunnen worden met verscheidene methoden.

Om de beginselen van de statistiek te begrijpen is kennis van een aantal basisbegrippen en symbolen een noodzaak. In de tabel hieronder is een aantal symbolen met hun betekenis te vinden.

Α ∪ Β De vereniging van gebeurtenissen Α en Β die plaatsvindt als Α of Β of beiden plaatsvinden
Α ∩ Β De doorsnede van de gebeurtenissen Α en Β die plaatsvindt als Α en Β beiden plaatsvinden
Αc Het complement van gebeurtenis Α vindt plaats als Α niet plaatsvindt
Α − Β Het verschil tussen Α en Β
Α ⊂ Β Α is een deelverzameling van Β

Een Venndiagram is een diagram dat gebruikt wordt om relaties tussen verzamelingen aan te geven. Het Venndiagram hieronder geeft een versimpelde illustratie van Α als deelverzameling van Β.

 


Figuur 1a. Α ⊂ Β (Bron: Wikipedia.nl)

Scriptie Matchmaker Totaal prijzengeld €4.000

Scriptie Matchmaker

In Nederland zijn er vele geldprijzen te winnen met je scriptie. Meer dan €100.000 euro per jaar!!

Door het invoeren van enige gegevens in onze scriptie-prijs-matchmaker ontdek je binnen twee minuten voor welke scriptieprijzen jouw scriptie in aanmerking komt.

Je wordt vervolgens op de hoogte gehouden via mail in je inbox in jouw eigen dashboard. Zo weet je precies wanneer je je kan aanmelden voor een scriptieprijs die aansluit bij jouw studie en scriptie.

Veel succes!

Match nu