Business Talent Network

3. Onderzoeksplan - Onderzoeksmanual

Als je een onderwerp hebt gevonden, een probleemstelling hebt geformuleerd en een aantal deelvragen hebt bedacht, dan moet er een onderzoeksplan worden geschreven. Hierin beschrijf je op welke manier je het onderzoek gaat aanpakken, hoeveel tijd en geld je hiervoor nodig hebt en op welke manier je gaat rapporteren. Een goed onderzoeksplan bestaat uit een aantal vaste onderdelen:

 

  • Aanleiding tot het onderzoek.

Hier geef je aan wat de aanleiding is geweest voor je onderzoek en welk onderwerp je gaat onderzoeken. Daarnaast motiveer je de afbakening van je onderwerp.

 

  • Probleemstelling.

Hier geef je aan welke vraag centraal staat tijdens je onderzoek en welke deelvragen je gaat onderzoeken.

 

  • Doelstelling.

Je geeft aan wat het doel van je onderzoek is en wat je ermee wilt bereiken.

 

  • Voorlopig antwoord op de vraag.

In sommige gevallen geef je al een voorlopig antwoord op je onderzoeksvraag. Vaak in de vorm van een theoretisch model. Dit onderdeel wordt overigens niet altijd gebruikt, maar voornamelijk bij onderzoeken met een sterk theoretisch karakter. Bij praktijkgerichte onderzoeken komt dit onderdeel vaak niet voor.

 

  • Onderzoeksontwerp.

Hier geef je aan welke methoden je gaat gebruiken voor het beantwoorden van de centrale vraag. Verder geef je ook aan waarom je deze methode gaat gebruiken.

 

  • Tijdspad.

Je geeft hier de start en het eind van je onderzoek aan en daarnaast belangrijke mijlpalen en keuzemomenten.

 

  • Literatuurlijst.

Mocht je in het vooronderzoek al literatuur hebben gebruikt om bepaalde vragen te beantwoorden dan voeg je een lijst van deze literatuur ook aan je onderzoeksplan.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test