Business Talent Network

2.2 Probleemstelling - Scriptie Master Juridisch

De probleemstelling is het uitgangspunt van je onderzoek en om deze reden zeer belangrijk. De probleemstelling verwoordt het probleem of de vraag waarover je scriptie gaat. Het belangrijkste doel is om steeds te proberen om de vragen die opgenomen zijn in de probleemstelling van een helder en krachtig antwoord te voorzien.

 Het formuleren van een probleemstelling is een lastig onderdeel van je scriptie, maar daarentegen ook heel interessant.

 Belangrijke punten waarop je moet letten zijn:

-          Bondigheid, het is belangrijk om je probleemstelling te beperken tot de belangrijkste aspecten van je onderzoek. Je moet in één zin kunnen vertellen waar je scriptie over gaat. Alles wat niet bijdraagt tot een beter begrip van je onderzoek, leidt af  en maakt je onderzoek minder duidelijk.

-          Precisie, de probleemstelling moet uitermate precies zijn, de vraag moet zo geformuleerd zijn dat duidelijk is wat er in de scriptie wordt onderzocht.  De probleemstelling onderscheidt jouw scriptie van anderen met een vergelijkbaar onderwerp.

-          Formuleer deelvragen, deze zorgen ervoor dat je de juiste informatie verzamelt en deze kan koppelen aan de juiste conclusies.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test