Business Talent Network

2.1 Onderwerpkeuze - Scriptie Bachelor Psychologie

Bij sommige opleidingen worden vanuit de opleiding al een aantal projectvoorstellen of onderwerpen aangedragen waaruit gekozen kan worden. Deze zijn toegestaan en hiervan kun je met zekerheid zeggen dat ze in jouw vakgebied passen. Daarnaast is het bij de meeste opleidingen het ook mogelijk om zelf een onderwerp te kiezen, maar voor bachelorstudenten wordt dit vaak afgeraden omdat dit veel extra tijd kan kosten en uiteindelijk kan zorgen voor uitloop. Maar mocht je toch als bachelorstudent zelf een onderwerp willen kiezen dan ben je vrij om te bepalen waar je voorkeur naar uit gaat. Het moet natuurlijk wel op het terrein van psychologie en binnen de afstudeerrichting van de student aansluiten. Voor het kiezen van een onderwerp zijn veel verschillende bronnen te gebruiken, denk aan stages, colleges, vakken en werkstukken zijn bijvoorbeeld goede plekken om te beginnen. Maar verder is een bezoek aan de bibliotheek natuurlijk ook een goede plek of misschien kom je via radio of tv wel op een goed idee. Probeer ook in samenspraak met je begeleider tot een goed onderwerp te komen, hij kan je adviseren over haalbaarheid van je onderwerp en de relevantie van je onderzoek.

 

Vaak kan de bachelorstudent kiezen voor één van de volgende drie soorten opdrachten/onderzoeken:

 

  • Onderzoeksopdracht

 

Er kan gekozen worden voor een opdracht die wordt aangeboden door de faculteit waar de student studeert. Dit kan een deelvraag zijn van een groter onderzoek.

 

  • Ontwerp- of toepassingsgericht onderzoek

 

Bij deze opdracht wordt een ontwerp- of onderzoeksopdracht uitgevoerd waar een docent of een externe opdrachtgever opdracht toe heeft gegeven.

 

  • Praktijkopdracht

 

In dit geval werkt de student korte tijd bij een organisatie en voert daar zijn onderzoek uit.

Meestal moet een student een onderzoeksopzet maken en zorgen voor de uitwerking ervan. In dit document wordt dan ook verder ingegaan op de werkzaamheden die komen kijken bij het opzetten van een onderzoek en het schrijven van een individueel verslag daarvan.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test