Business Talent Network

1.2 Beoordelingscriteria technische scripties - Scriptie Master Technisch

Een scriptie en het daarvoor uitgevoerde onderzoek worden op veel verschillende punten beoordeeld. Bepaalde punten gelden natuurlijk alleen voor één specifieke opleiding maar er zijn ook een aantal algemene criteria waarop gelet kan worden. Hiernaast worden ook de criteria gegeven voor de voordracht die vaak naar aanleiding van de scriptie moet worden gegeven. Gebruik deze lijst met criteria als referentie maar ga ook na bij je eigen opleiding welke criteria specifiek voor jou gelden.

 Op inhoudelijk niveau wordt er vaak gekeken naar:

-          De wijze waarop het onderzoek/de opdracht is aangepakt en de verantwoording;

-          Relevantie van het onderwerp;

-          Theoretisch kader en wijze van afbakening;

-          Onderzoeksontwerp of projectplan;

-          Wijze van dataverzameling;

-          Analyse van gegevens;

-          Conclusies en eventuele aanbevelingen.

Hiernaast is de vorm en kwaliteit van de verslaglegging natuurlijk ook van groot belang en daar wordt beoordeeld op de volgende punten:

-          Opbouw, is deze logisch, worden de onderzoeksvragen systematisch beantwoord;

-          Leesbaarheid en afstemming op de doelgroep (let er bijvoorbeeld op dat je geen begrippen gebruikt die voor jou heel logisch zijn maar voor anderen niet duidelijk zijn omdat deze begrippen niet tot hun vakgebied behoren);

-          Spelling ;

-          Literatuurverwijzingen.

Daarnaast wordt je ook op je persoonlijk functioneren beoordeeld, hierbij wordt vaak gelet op:

-          Management, planning, bewaking van de voortgang, afstemming met de begeleider en opdrachtgever;

-          Reflectievermogen;

-          Zelfstandigheid;

-          Samenwerking.

En bij de afsluitende voordracht tijdens een colloquium wordt er op de volgende punten gelet:

-          Opbouw van de presentatie;

-          Presentatietechnieken;

-          Argumentatie en beantwoording van vragen;

-          Gebruik van hulpmiddelen.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test