Business Talent Network

1.2 Beoordelingscriteria juridische scripties - Scriptie Bachelor Juridisch

Een scriptie en het daarvoor uitgevoerde onderzoek worden op veel verschillende punten beoordeeld. Bepaalde punten gelden natuurlijk alleen voor een specifieke opleiding maar er zijn ook een aantal algemene criteria waarop gelet kan worden. Hiernaast worden ook de criteria gegeven voor de voordracht die vaak naar aanleiding van de scriptie moet worden gegeven. Gebruik deze lijst met criteria als referentie maar ga ook na bij je eigen opleiding welke criteria specifiek voor jou gelden.

 

De onderstaande punten worden beoordeeld:

 

  • Onderwerp

 

Het onderwerp wordt onder andere beoordeeld op originaliteit en moeilijkheidsgraad.

 

  • Wetenschappelijk niveau

 

Beoordeling op de diepgang van het betoog en of het iets toevoegt aan bestaande inzichten.

 

  • Stijl en opbouw

 

Hierbij wordt gelet op onderdelen zoals uiterlijke verzorging, indeling en opbouw, schrijfstijl en taalgebruik.

 

  • Zelfredzaamheid

 

Hierin wordt gekeken hoe zelfstandig de student is geweest en of er veel of weinig begeleiding nodig was geweest.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test