Business Talent Network

1.2 Beoordelingscriteria economische scripties - Scriptie Master Economie

Voor elke opleiding gelden specifieke eisen aan het onderzoek en de scriptie. Maar er zijn ook een aantal algemene criteria waarop wordt beoordeeld. Gebruik deze criteria als een referentie en ga voor de zekerheid ook bij je eigen opleiding na of er nog aanvullende eisen zijn die niet in deze lijst staan genoemd.

 

  • Probleemstelling

Is de probleemstelling duidelijk geformuleerd en goed afgebakend?

Is het voor de lezer duidelijk wat tot je onderzoeksgebied hoort en wat niet?

Sluit je onderzoeksaanpak ook aan op de probleemstelling?

 

  • Inhoud

Is het probleem vanuit het juiste perspectief onderzocht?

Heeft het genoeg economische raakvlakken?

Heeft de scriptie voldoende diepgang en heeft het een gedegen theoretisch kader?

Zijn de resultaten van het onderzoek goed weergegeven en sluiten de conclusies en aanbevelingen goed aan?

 

  • Originaliteit

Is de scriptie origineel genoeg?

Wordt er een eigen visie gegeven?

 

  • Structuur

Is de opbouw logisch en consistent?

Heeft de scriptie een duidelijke structuur?

 

  • Uiterlijke verzorging

Ziet het geheel er professioneel uit?

Is er helder geformuleerd?

Kloppen de verwijzingen naar de literatuur?

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test