Business Talent Network

1.1 Leerdoelen juridische scripties - Scriptie Bachelor Juridisch

Het schrijven van een scriptie behoort vaak tot het sluitstuk van een opleiding. Het is bedoeld als een oefening en tegelijk een proeve van bekwaamheid, waarbij je een kans krijgt om de kennis en vaardigheden die je tijdens je studie hebt opgedaan in te zetten om (deels) zelfstandig een onderzoek of project op te zetten en uit te voeren. Een universitaire juridische bevat de volgende leerdoelen:

  • Het toepassen van verworven kennis in een zelfstandige opdracht
  • Het toepassen van in eerdere jaren opgedane vaardigheden in een zelfstandige opdracht.
  • Het formuleren van een duidelijke probleemstelling.
  • Het duidelijk beargumenteren van de keuzes die je tijdens je onderzoek hebt genomen.
  • Het analyseren van de verzamelde gegevens en verbanden kunnen leggen tussen resultaten en conclusies.
  • Het helder rapporteren in de vorm van een wetenschappelijke tekst waarbij een systematisch overzicht wordt gegeven van het gedane onderzoek.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test