Business Talent Network

1.1 Leerdoelen economische scripties - Scriptie Master Economie

Met het schrijven van een masterscriptie wordt het mastertraject afgesloten en rond de student deze studie af. Om dit onderdeel te kunnen voltooien wordt van een student verwacht dat hij alle kennis en vaardigheden die hij in de voorgaande jaren heeft opgedaan inzet om zelfstandig een onderzoek op te zetten en hier duidelijk en helder over rapporteert. Hiernaast blijft het schrijven van een masterscriptie een leerproces waarbij de volgende leerdoelen aan bod komen.

  • Langere tijd, zelfstandig aan een onderzoek kunnen werken.
  • Diverse bronnen kunnen raadplegen om een probleemstelling te formuleren.
  • Het kunnen selecteren van relevante informatie.
  • Een complexe verzameling van gegevens onder kunnen brengen in een helder en duidelijk verhaal.
  • De juiste methoden en meetinstrumenten kunnen selecteren en ontwerpen.
  • De resultaten kunnen analyseren en in een breder kader kunnen plaatsen.
  • Conclusies en meningen kunnen formuleren en eventuele aanbevelingen kunnen doen.

Op heldere wijze schriftelijk en mondeling kunnen rapporten.

Thesis Match-Maker Total Award €4.000

Thesis Matchmaker

There are many prizes to win with your thesis in the Netherlands. More than €100.000 euros per year.

By entering data into our thesis price matchmaker you will discover within two minutes, for which price your thesis is eligible.

You will then be informed by receiving email in your own dashboard. This way you will know exactly when to sign up for a price that matches your course and thesis

Good luck!

Start the test