Help when writing your thesis | Business Talent Network
Business Talent Network
Welcome to Scriptie.nl. Scriptie.nl is specially developed to help students who are in their final phase of their course. On this website you will find tools and tips to help you with writing your thesis.

Laatste Artikelen:

Herschrijven plagiaat?

Veel studenten vergissen zich in het daadwerkelijk herschrijven van artikelen. Een paar woorden of zinnen vervangen is niet genoeg om plagiaat te vermijden en kun je zeker niet zien als een herschreven tekst. Het is ook zeker niet makkelijk, best logisch alles wat nieuw is kost tijd en energie. Dit betekent dat iedereen het herschrijven kan leren.

Inleiding/situatieschets plan van aanpak

Bij het schrijven van een inleiding/situatieschets voor een PVA, is het erg belangrijk dat je een duidelijk beeld geeft over het desbetreffende project (kan dus ook een scriptie zijn). Projecten ontstaan doordat bedrijven bepaalde processen willen optimaliseren of om problemen binnen het bedrijf op te lossen. Op het moment dat het bedrijf ervoor kiest om met een bepaald project te starten, is er dus een aanleiding om dat te doen. De aanleiding wordt dan opgesteld als een probleem dat opgelost moet worden.

Een essay schrijven.

De bedoeling met het schrijven van een essay is om een lezer te confronteren met een actueel of interessant onderwerp op een duidelijke, kort maar krachtige manier.
De lezer moet direct, vanaf het begin verder willen lezen. Een essay is geen groot verslag maar een betoog van niet meer als 5 A-4 pagina's.

Hbo bachelorscripties

Een scriptie schijven is niet makkelijk en zeker niet als je niet weet hoe/waar je allemaal op moet letten. Het is daarom ook verstandig dat je verschillende voorbeelden hebt gezien van een scriptie. Ook is het belangrijk dat je de regels van de desbetreffende school goed volgt. Deze regels kunnen namelijk verschillen.

Marketingmix

Het doel van de marketingmix is om een sterke plek in de markt te krijgen ten aan zien van de concurrent(en). De Marketingmix bevat de 7 P’s. Deze verschillende instrumenten versterken elkaar voor een sterke positie in de markt. Als je voor alle P’s een duidelijke strategie beschrijft zet je jezelf vanaf het begin sterk in de markt.

Hoe maak je een theoretisch kader?

Voordat je start met het onderzoek is het van belang om de vooronderstellingen met betrekking tot het onderwerp na te gaan. Dan spreken we niet alleen over je eigen vooronderstellingen maar ook van al uitgevoerde onderzoeken. Dit voorkomt dat je teveel vanuit je eigen mening formuleert en dus ook nog andere meningen in beschouwing neemt. De scriptie wordt hierdoor een stuk professioneler en betrouwbaarder.

Pages