Moongro

Deze vacature is verstreken

Privacy Policy

Toepasselijkheid

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle privacy gevoelige of persoonlijke informatie welke door bezoekers aan Scriptie.nl wordt verstrekt of door het systeem achter Scriptie.nl automatisch wordt verzameld. Scriptie.nl spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven.

Toepasselijk recht

Scriptie.nl werkt conform de bepalingen van het Nederlands recht.

Niet persoonlijke informatie

Van bezoekers aan de website worden automatisch gegevens opgeslagen. Het gaat hier om informatie van niet persoonlijke aard. Te denken valt aan het type internet browser, het besturingssysteem van je computer of het adres van de webpagina vanwaar je naar Scriptie.nl gelinkt werd. Het is onmogelijk deze informatie te herleiden tot de identiteit van een bezoeker. Het doel van het verzamelen van deze algemene informatie is het optimaliseren van de inrichting van onze website.

Persoonlijke informatie

Bij het inschrijven voor gratis diensten op deze website is het vereist enkele persoonlijke gegevens achter te laten. Hieronder volgt een overzicht van scenario's waarbij om persoonlijke informatie wordt gevraagd:

Registreren als student

Voor een aantal van onze diensten, zoals bijvoorbeeld de persoonlijk account, is het noodzakelijk bij ons ingeschreven te staan als student. Bij de registratie doorloop je een aantal stappen en creëer je een persoonlijke account. Een persoonlijk account omvat informatie zoals: naam, leeftijd, adresgegevens, telefoonnummers en opleiding. Na registratie kan de student kiezen welke deelnemende bedrijven hij toegang verleent tot zijn persoonlijke gegevens. Zondere expliciete toestemming heeft alleen Scriptie.nl recht tot inzage van deze gegevens.

Aanmelden voor de e-mail notifier

Voor het aanmelden voor de e-mail notifier is het niet nodig geregistreerd te staan. Wel hebben we je naam en e-mailadres nodig. Deze informatie kan worden gedeeld met derden mits deze als deelnemer een zakelijke relatie hebben met Scriptie.nl.

CV profiel achterlaten

Geregistreerde studenten kunnen gebruik maken van de persoonlijk account. Middels een formulier kunnen zij documenten uploaden naar de servers van Scriptie.nl. Bij het achterlaten van een curriculum vitae wordt de student de mogelijkheid geboden een persoonlijk profiel aan te maken. Dit profiel wordt door de databank-zoekmachine gebruikt om CV's te filteren. Het profiel bevat informatie in de trant van: interesses, hobby's, studiekeuze en (werk)ervaring. Ook hier hebben alleen de deelnemende partijen met toestemming, en Scriptie.nl, toegang tot profiel en CV.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Voor het aanmelden voor de nieuwsbrief is het niet nodig geregistreerd te staan. Wel hebben we je naam en e-mailadres nodig. Tenzij de wet dit voorschrijft, zal Scriptie.nl deze informatie niet aan derden verstrekken.

Uitschrijven

Omdat we onze archieven en databanken bij voorkeur zo nauwkeurig en actueel mogelijk houden, is het te allen tijde mogelijk je gegevens te wijzigen of je gehele account te verwijderen. Doe dit via de gebruikelijke wegen op onze website, of neem via e-mail contact met ons op: service@businesstalentnetwork.nl.

Cookies

Een enkele pagina op onze website bewaart, tijdens en na je bezoek, informatie op jouw computer. Deze informatie wordt weggeschreven in een klein bestandje (cookie) dat wordt beheert door je internet browser en/of besturingssysteem. Als bezoeker kun je ervoor kiezen, door je browser op de juiste manier te configureren, deze cookies te weigeren. Dit kan echter tot gevolg hebben dat delen van onze website niet meer optimaal functioneren. Met het gebruik van cookies kunnen wij geavanceerdere diensten aanbieden, en het gebruik ervan vergemakkelijken.

E-mail en (feedback)formulieren

Op een aantal plaatsen wordt bezoekers de mogelijkheid geboden te reageren via e-mail en/of (feedback)formulieren. De informatie die daar wordt verstrekt kan door Scriptie.nl worden gearchiveerd. Vanzelfsprekend is het gebruik van die informatie conform deze Privacy Policy.

Links

Onze website bevat links naar de websites van onze partners en naar websites van derden. Scriptie.nl is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door onze klanten, partners of andere partijen.

Aanpassingen

Van tijd tot tijd kan Scriptie.nl deze Privacy Policy aanpassen. Bij significante wijzigingen in de manier waarop we met privacy gevoelige informatie omgaan zullen we er alles aan doen je op de hoogte te brengen. We raden je wel aan regelmatig deze pagina te bekijken.

Vragen

Voor vragen en/of opmerkingen over ons privacybeleid, stuur een e-mail naar info@business-courses.nl onder vermelding van "privacy".