Voor al uw scriptiehulp | Moongro
Moongro
Scriptie.nl is ontwikkeld voor HBO en WO studenten, op de website vind je een overzicht van verschillende handleidingen en voorbeelden specifiek gericht op het schrijven van een HBO- of WO-scriptie. Daarnaast kan je op bepaalde richtingen zoeken zodat je een scriptie handleiding vindt die bij jouw studierichting of scriptie past. Scriptie.nl is er voor al uw scriptiehulp. Scriptie.nl is onderdeel van Moongro.

Laatste Artikelen:

Operationalisatie scriptie

Nadat je een onderwerp hebt uitgekozen, een probleemstelling hebt geformuleerd en een onderzoeksmethode hebt uitgekozen dan is het de bedoeling dat je de begrippen die in het onderzoek gebruikt omvormt tot meetbare instrumenten. Dit onderdeel heet operationalisatie. Instrumenten waar je aan zou kunnen denken zijn de volgende:

Opbouw & Structuur Scriptie Communicatie WO

Wanneer je het onderzoek hebt afgerond en je conclusies hebt getrokken is het tijd om deze informatie tot een duidelijk, leesbaar en helder betoog te verwerken. In welke vorm je dit doet is afhankelijk van het onderwerp dat je hebt gekozen en of je een ontwerpopdracht hebt gedaan of een onderzoek hebt uitgevoerd. Waarschijnlijk heb je in de voorbereidende fase al een voorlopige hoofdstukindeling opgesteld en deze kan je dus goed gebruiken om de resultaten weer te geven.

Onderzoeksopzet Scriptie Communicatie WO

Al deze voorbereidingen vat je samen in een zogeheten onderzoeksopzet en dit document dient vaak beoordeeld te worden door je begeleider voordat je verder kan gaan met de daadwerkelijke uitvoering van je onderzoek. Dit document bevat vaak de volgende onderdelen en maakt voor de begeleider duidelijk op welke wijze jij het onderzoekt gaat uitvoeren.

Omvang Scriptie

De omvang van een scriptie verschilt vaak per opleiding maar over het algemeen wordt er voor een masterscriptie gericht op zo’n 35 tot 65 pagina’s tekst (tussen de 20.000 en 40.000 woorden). Dit is exclusief inhoudsopgave, titelblad etc. Ga natuurlijk bij je opleiding na of dit ook voor jou geldt. Een grotere scriptie is niet altijd beter dan een kleine scriptie. Je kan beter een scriptie schrijven waarbij je zonder al teveel uitweidingen je betoog doet want vaak laten beoordelaars zich niet door de omvang van een rapport imponeren.

Conclusies scriptie

Nadat je door middel van één (of meerdere) van de onderzoeksmethoden de gegevens hebt binnen gehaald zal je de resultaten uiteindelijk moeten analyseren en betrekken op de probleemstelling en de gebruikte theorieën. Dit doe je door de vragen die je in je probleemstelling hebt gesteld helder en duidelijk te beantwoorden. Wanneer je hypothesen hebt gesteld dan dien je aan te geven in hoeverre deze worden bevestigd of weerlegd. De resultaten van deze fase vormen dan de uiteindelijke conclusies van je onderzoek. Vaak wordt er ook nog ingegaan op de volgende vragen:

Leerdoelen economische scripties HBO

Voor het afsluiten van je economische HBO opleiding wordt van studenten vaak verwacht dat ze in staat zijn een economische probleem te omschrijven, analyseren en te verklaren. Vaak wordt dit gedaan in de vorm van een grondige literatuurstudie en soms met eigen empirisch onderzoek. Het verschil met een masterscriptie zit vooral in de diepgang. Bij een masterscriptie wordt er van de student verwacht dat deze nieuwe wetenschappelijk inzichten bijdraagt, bij een HBO scriptie is dit vaak nog niet aan de orde.

Stappenplan scriptie

Wanneer het werkplan is goedgekeurd kan je aan de slag gaan met het onderzoek. De manier waarop varieert natuurlijk per onderzoeksmethode maar de volgende stappen moet je sowieso nemen tijdens de uitvoeringsfase.

Experimenteel onderzoek scriptie

Geef aan op welke wijze je de gegevens hebt geanalyseerd. Voor een experimenteel onderzoek is het nodig om een onderzoeksgroep (of populatie) aan te wijzen, meetinstrumenten te ontwikkelen en procedures op te zetten. Hieronder volgt een korte beschrijving van de hiervoor genoemde begrippen.

Dataverzameling HBO Algemeen

Het doen van een HBO onderzoek wordt vaak in werkgroepvorm gedaan, vaak werk je hierbij samen met twee of drie andere studenten en voer je verschillende onderzoekstaken uit. Dit kan variëren van het uitvoeren van onderzoekstaken tot het analyseren van verzamelde gegevens. Dit biedt tijdwinst ten opzichte van een individueel onderzoek omdat je als groep aan meerdere taken tegelijk kunt werken. Het onderzoeksverslag, je scriptie, schrijf je wel individueel en hierop wordt je dus ook grotendeels beoordeeld.

 

Onderzoek en projectuitwerking HBO Algemeen

Tijdens deze fase wordt nog enig onderzoek gedaan in de literatuur en andere bronnen om de punten waar nog meer kennis voor nodig is uit te werken. Na de voorbereidende fase kan er een start gemaakt worden met het daadwerkelijke project. Hierdoor wordt het projectplan verder uitgewerkt in een werkplan. Hierin worden de werkzaamheden en de planning verder geconcretiseerd en kan er daarna begonnen worden aan de uitvoering van het werkplan zelf.

Pagina's