Voor al uw scriptiehulp | Moongro
Moongro
Scriptie.nl is ontwikkeld voor HBO en WO studenten, op de website vind je een overzicht van verschillende handleidingen en voorbeelden specifiek gericht op het schrijven van een HBO- of WO-scriptie. Daarnaast kan je op bepaalde richtingen zoeken zodat je een scriptie handleiding vindt die bij jouw studierichting of scriptie past. Scriptie.nl is er voor al uw scriptiehulp. Scriptie.nl is onderdeel van Moongro.

Laatste Artikelen:

De juiste omvang voor je scriptie

De omvang van een scriptie verschilt vaak per opleiding maar over het algemeen wordt er voor een bachelorscriptie gericht op ongeveer 25 pagina’s tekst (ongeveer 20.000 woorden)en bij een masterscriptie gericht op zo’n 35 tot 65 pagina’s tekst (tussen de 20.000 en 40.000 woorden). Dit is exclusief inhoudsopgave, titelblad etc. Ga natuurlijk bij je opleiding na of dit ook voor jou geldt. Een grotere scriptie is niet altijd beter dan een kleine scriptie.

Leerdoelen scripties

Het schrijven van een scriptie behoort vaak tot het sluitstuk van een opleiding. Het is bedoeld als een oefening en tegelijk een proeve van bekwaamheid, waarbij je een kans krijgt om de kennis en vaardigheden die je tijdens je studie hebt opgedaan in te zetten om (deels) zelfstandig een onderzoek of project op te zetten en uit te voeren. Bij een juridische WO opleiding zijn vaak de volgende leerdoelen aan te wijzen:

Bronvermelding in Juridische Scripties WO

In juridische literatuur wordt veel gewerkt met noten waarmee wordt verwezen naar rechtspraken. Om de controleerbaarheid en daarmee ook de kwaliteit van de juridische scriptie te verhogen moeten de gebruikte noten relevant zijn en moet het aanhalen van geraadpleegde literatuur op consistente wijze gebeuren. Hieronder volgt een kort voorbeeld van een correcte citeerwijze.

Beoordelingscriteria scriptie

Voor elke opleiding gelden natuurlijk specifieke eisen op het gebied van de scripties en het onderzoek maar er zijn ook een aantal algemene criteria te noemen waarop sowieso wordt beoordeeld. Gebruik deze criteria als een referentie en ga voor de zekerheid ook nog na bij je eigen opleiding over er nog eisen zijn die niet in deze lijst staan genoemd.

Probleemstelling scriptie

Als je uiteindelijk een onderwerp hebt gevonden dan is het de bedoeling dat je een probleemstelling formuleert. Vanuit een onderwerp zijn natuurlijk verschillende probleemstellingen te bedenken, dus je kan met een onderwerp natuurlijk verschillende kanten op. Doe voordat je de probleemstelling formuleert een literatuurstudie en een globaal bronnenonderzoek. Dit heeft twee voordelen: het eerste voordeel hiervan is dat je ideeën krijgt over de richting waar je op wil met je onderzoek en of je onderzoek wel haalbaar is.

Pagina's