Voor al uw scriptiehulp | Moongro
Moongro
Scriptie.nl is ontwikkeld voor HBO en WO studenten, op de website vind je een overzicht van verschillende handleidingen en voorbeelden specifiek gericht op het schrijven van een HBO- of WO-scriptie. Daarnaast kan je op bepaalde richtingen zoeken zodat je een scriptie handleiding vindt die bij jouw studierichting of scriptie past. Scriptie.nl is er voor al uw scriptiehulp. Scriptie.nl is onderdeel van Moongro.

Laatste Artikelen:

Kwantitatieve onderzoeksresultaten formuleren

Na het uitvoeren van het kwantitatieve onderzoek, dienen de resultaten alleen nog maar te worden aangegeven. Er moet rekening worden gehouden met eerder uitgevoerde onderzoeken die je al hebt aangegeven in het theoretisch kader. De gevonden resultaten moeten namelijk geïnterpreteerd worden op een manier die past in het onderzoeksgebied: wat heb je uitgevoerd en wat is het resultaat daarvan? Daarnaast dienen de resultaten helder en neutraal geformuleerd te worden.

Bijlagen

Er is een ontzettend grote hoeveelheid aan informatie in een scriptie. Dit kan niet allemaal worden teruggevonden in de kern. De kern dient overzichtelijk en beknopt te zijn. De volledige detailinformatie komt in de bijlagen zodat het niet de hoofdlijn belemmert. De volgende zaken kunnen in de bijlagen voorkomen:

Aanbevelingen in een scriptie

Na de conclusie en discussie, volgen de aanbevelingen. Nu zal er, door middel van het onderzoek en andere deskundige adviezen, strategieën worden aanbevolen. Deze aanbevelingen zijn echter wel subjectief van aard. Daarnaast dienen er aanbevelingen gegeven te worden voor vervolgonderzoek.

Conclusie en discussie van de scriptie

In een conclusie en discussie dient er gefocust te worden op de gevonden onderzoeksresultaten en hypothesen. Komen de resultaten overeen met de hypothesen of onderzoeksvraag? Of verschillen ze juist? Nadat dit beschreven is, ga je na of er eventuele tekortkomingen zijn aan je onderzoek. Wellicht is er een factor die toch mee invloed heeft op je onderzoekseenheid dan voorgesteld.

Inleiding/situatieschets plan van aanpak

Bij het schrijven van een inleiding/situatieschets voor een PVA, is het erg belangrijk dat je een duidelijk beeld geeft over het desbetreffende project (kan dus ook een scriptie zijn). Projecten ontstaan doordat bedrijven bepaalde processen willen optimaliseren of om problemen binnen het bedrijf op te lossen. Op het moment dat het bedrijf ervoor kiest om met een bepaald project te starten, is er dus een aanleiding om dat te doen. De aanleiding wordt dan opgesteld als een probleem dat opgelost moet worden.

Fasen van de onderzoeksmethode

Met de onderzoeksmethode bepaal je op welke manier de onderzoeksvraag beantwoord kan worden. Daarom is het van belang dat de hoofdvraag/onderzoeksvraag en deelvragen al geformuleerd zijn. Deze vragen kunnen verschillende onderzoeksfuncties bevatten. Deze worden weer beantwoord met verschillende onderzoeksmethoden.

Kwantitatieve onderzoeksmethode: experimenteel onderzoek

Bij deze vorm van onderzoek wordt vaak een experiment opgezet om een bepaalde hypothese te testen. Hierbij is sprake van een effectmeting, je meet hierbij het effect van X op Y, dit wordt dan een causaal verband genoemd. Ook wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een experimentele situatie, op deze manier kun je de controle over de situatie houden. Bij experimenteel onderzoek wordt niet gesproken over respondenten maar over proefpersonen.

Pagina's